Образац праћења уговора/оквирних споразума

На основу члана 75. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14), и члана 2. Упутства о објави основних елемената уговора и измјене уговора, објављујемо Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 01.01.- 30.06.2022. године, уговори из 2021. године реализовани у 2022. години и оквирни споразуми из 2019, 2020. и 2021. године који су на снази.

Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 01.01.- 30.06.2022. године, уговори из 2021. године реализовани у 2022. години и оквирни споразуми из 2019, 2020. и 2021. године који су на снази можете погледати овдје