Образац праћења уговора/оквирних споразума

На основу члана 75. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) и члана 2. Упутства о објави основних елемената уговора и измјене уговора, објављујемо Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 01.01.- 31.07.2021. године, уговори из 2021. године, уговори из 2020. године реализовани у 2021. години и оквирни споразуми из 2018, 2019. и 2020. године који су на снази.

Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 01.01.- 31.07.2021. године, уговори из 2021. године, уговори из 2020. године реализовани у 2021. години и оквирни споразуми из 2018, 2019. и 2020. године који су на снази можете погледати овдје