Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума

На основу члана 75. став (2) Закона о јавним набавкама и члана 2. Упутства о објави основних елемената уговора и измјене уговора, објављујемо Обрзац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 01.01.-30.11.2017. године, уговори из 2016. године реализовани у 2017. години и оквирни споразуми из 2015. и 2016. године који су на снази.

Образац праћења уговора/оквирних споразума можете погледати овдје