Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума

Na основу члана 75. става (2) Закона о јавним набавкама и члана 2. Упутства о објави основних елемената и измјене уговора, објављујемо Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума Државне агенције за истраге и заштиту у периоду од 1.1. до 31.8.2017. године, уговори из 2016. године реализовани у 2017. години и оквирни споразуми из 2015. и 2016. године који су на снази.

Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума можете погледати овдје.