ОБАВЈЕШТЕЊЕ о пријему запосленика у радни однос по Јавном огласу од 10.10.2017. године

Обавјештавамо кандидате који су приступили тестирању да је Комисија за избор запосленика у Државној агенцији за истраге и заштиту, по Јавном огласу објављеном у средствима информисања 10.10.2017. године, у цјелости провела предвиђену процедуру у складу са расписаним јавним огласом, Законом о раду у институцијама Босне и Херцеговине, Правилником о унутрашњој организацији Државне агенције за истраге и заштиту и Пословником о раду Комисије за избор запосленика.

Након завршене процедуре избора, директор Државне агенције за истраге и заштиту донио је Одлуку о пријему у радни однос запосленика са Листе најуспјешнијих кандидата.

Листу примљених кандидата можете преузети овдје.