Објава плана јавних набавки

У сладу са чланом 17 став (2) Закона о јавним набавкама објављујемо План план јавних набавки грађевина и опреме Државне агенције за истраге и заштиту за 2020. годину.

План јавних набавки можете погледати овдје