На основу информација СИПА-е надлежне пореске управе утврдиле додатне пореске обавезе

Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), у складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности (Закон), континуирано прикупља обавјештајнe податке и информације које могу бити од значаја за предузимање радњи из надлежности СИПА-е. У складу са наведеним законом, обавеза СИПА-е је и обавјештавање надлежних органа, као и поступање по њиховим захтјевима.

С тим у вези, у оквиру рада на обавјештајно-аналитичким и истражним предметима, а у складу са чланом 62. став (9) Закона „Обавјештавање надлежних органа и поступање по њиховим захтјевима“, СИПА је у периоду јануар–септембар 2021. године примила 150 повратних информација од Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине те надлежних пореских управа и ентитетских министарстава унутрашњих послова.

Повратне информације су великим дијелом резултат обавјештајно-аналитичког и истражног рада на 397 информација које је СИПА претходно доставила другим надлежним органима. С тим у вези, контролишући пословање пореских обвезника, надлежне пореске управе у Босни и Херцеговини су за период јануар–септембар 2021. године додатно утврдиле пореске обавезе у износу од 7.747.739,80 КМ.

На основу информација СИПА-е, у истом периоду надлежне пореске управе и министарства унутрашњих послова надлежним тужилаштвима у Босни и Херцеговини поднијели су 11 извјештаја о почињеном кривичном дјелу и починиоцима због сумње да су почињена кривична дјела утаја пореза и доприноса, злоупотреба положаја или овлаштења, превара, прање новца, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, израда, набављање, посједовање, продаја или давање на употребу средстава за фалсификовање исправа и кривично дјело фалсификовање исправа.

У оквиру контрола пословања пореских обвезника, физичким и правним лицима   издато je 19 прекршајних налога, док је у једном предмету покренут управни поступак.

Имајући у виду значај остварене сарадње која је један од приоритета рада СИПА-е, захваљујемо се полицијским органима и пореским органима у Босни и Херцеговини.