ЛИСТА СА КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА КАНДИДАТА ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР КОЈИ СУ ПРИСТУПИЛИ ТЕСТИРАЊУ

На основу члана 51. Закона о полицијским службеницима БиХ („Службени гласник БиХ“, број 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 и 35/09), Одлуке о потреби пријема кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-09-34-2-4531/04 од 01.10.2014. године, Одлуке о начину и програму тестирања кандидата у процесу одабира полицијских службеника, број 01-02-715/04 од 08.12.2004. године и број 01-02-329/06 од 17.08.2006. године и Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту по Јавном огласу од 8.9.2016. године доноси одлуку о листи кандидата који су приступили тестирању са коначним резултатом и листи номинованих кандидата за запошљавање.

Листу кандидата који су приступили тестирању са коначним резултатом можете преузети овдје.

Листа номинованих кандидата који имају највећу просјечну оцјену ради запошљавања у складу са оглашеним бројем слободних радних мјеста можете преузети овдје.

Ова одлука и Листа ступају на снагу даном доношења и објављују се на огласној плочи и веб страници Агенције.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

            У року од осам дана од дана објављивања листе кандидата, кандидати могу поднијети жалбу Одбору за жалбе полицијских службеника Босне и Херцеговине на листу из чл. 1. и 2.

            Кандидат који је приступио тестирању има право остварити увид у резултате тестова и резултате тестирања.