Листа номинованих кандидата за запошљавање

Листа кандидата који су приступили тестирању са коначним резултатима - чин полицајац

На основу чл. 51, 52. и 53. Закона о полицијским службеницима БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/6, 58/06, 15/08, 63/08 и 35/09), Одлуке о потреби избора кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин полицајац и запошљавања нових полицијских службеника у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-4908-2/17 од 03.08.2017. године, Одлуке о начину и програму тестирања кандидата у процесу одабира полицијских службеника, број 01-02-715/04 од 08.12.2004. године и број 01-02-329/06 од 17.08.2006. године и Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, по Јавном огласу објављеном 14.08.2017. године, доноси:

-          Листу кандидата који су приступили тестирању са коначним резултатима и

-          Листу номинованих кандидата за запошљавање.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

У року од осам дана од дана објављивања Листе кандидата, кандидати могу поднијети жалбу Одбору за жалбе полицијских службеника Босне и Херцеговине.

Кандидати који су приступили тестирању имају право остварити увид у резултате тестова, уз претходну најаву на број телефона 057/321-520.

Листу са коначним резултатима можете преузети овдје.