Коначна листа номинованих за запошљавање по јавном огласу од 14.8.2017.

На основу чл. 51, 52. и 53. Закона о полицијским службеницима БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/6, 58/06, 15/08, 63/08 и 35/09 и 7/12), Одлуке о потреби избора кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин полицајац и запошљавања нових полицијских службеника у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-4908-2/17 од 03.08.2017. године и Одлуке о утрвђивању упражњених радних мјеста за запошљавање полицајаца у Државној агенцији за истраге и заштиту број: 16-11-34-2-4908-2/17 од 03.08.2017. године, те након завршетка поступка одлучивања по жалбама од стране Одбора за жалбе полицијских службеника, директор Државне агенције за истраге и заштиту, о д о б р а в а:

КОНАЧНУ ЛИСТУ номинованих кандидата за запошљавање по јавном огласу од 14.8.2017. године.