КОНАЧНА ЛИСТА НОМИНОВАНИХ КАНДИДАТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

На основу члана 51. Закона о полицијским службеницима БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 и 35/09), Одлуке о покретању процедуре и утврђивања упражњених радних мјеста за запошљавање млађих инспектора у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-4375-1/17 од 26.06.2018. године, Одлуке о начину и програму тестирања кандидата у процесу одабира полицијских службеника, број 01-02-715/04 од 08.12.2004. године и број 01-02-329/06 од 17.08.2006. године и Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, по Јавном огласу од 5.7.2018. године, доноси:

Одлуку о листи кандидата са коначним резултатом за сваког кандидата на основу укупног збира резултата сваког од тестова и Листу номинованих кандидата који имају највећи број бодова, ради запошљавања у складу с оглашеним бројем слободних радних мјеста.

Листу кандидата који су приступили тестирању, са коначним резултатом, и листу номинованих кандидата за запошљавање можете видјети овдје.