О Д Л У К А

КОНАЧНА ЛИСТА НОМИНОВАНИХ КАНДИДАТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОХАЂАЊЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ – КАДЕТА ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР У ДРЖАВНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ

На основу члана 51. Закона о полицијским службеницима БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 и 35/09), Одлуке о покретању процедуре и утврђивања упражњених радних мјеста за запошљавање млађих инспектора у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-6318-1/17 од 15.9.2017. године, Одлуке о начину и програму тестирања кандидата у процесу одабира полицијских службеника, број 01-02-715/04 од 08.12.2004. године и број 01-02-329/06 од 17.8.2006. године и Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.6.2016. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту по Јавном огласу од 28.9.2017. године, доноси Одлуку о листи кандидата са коначним резултатом за сваког кандидата на основу укупног збира резултата сваког теста и Листу номинoваних кандидата, који имају највећи број бодова, за запошљавање у складу са оглашеним бројем слободних радних мјеста.

Листу са коначним резултатима можете преузети овдје.