Коначна листа номинованих кандидата за запошљавање по јавном огласу од 06.10.2016. године

На основу члана 53. Закона о полицијским службеницима БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 и 7/12), а у складу са Одлуком о потреби избора кандидата за похађање основне обуке - кадета за чин полицајац и запошљавања нових полицијских службеника у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-4878-1/16 од 28.07.2016. године и Одлуком о утврђивању упражњених радних мјеста за запошљавање полицајаца у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-5540-1/16 од 08.09.2016. године, директор Државне агенције за истраге и заштиту одобрава

КОНАЧНУ ЛИСТУ НОМИНOВАНИХ КАНДИДАТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ПО ЈАВНОМ ОГЛАСУ ОД 6.10.2016. године