КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОХАЂАЊЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ КАДЕТА ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

У складу са чланом 7. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чланом 14. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, обавјештавамо вас да ће се тестирање физичке способности обавити од 1.10. до 2.10.2018. године у временском периоду од 10,00 до 16,00 сати у Центру за едукацију, спорт и рекреацију „Сафет Зајко“ – Халиловићи, општина Нови Град, Сарајево.

НАПОМЕНА: Кандидати су обавезни прије теста физичке способности потписати Изјаву да добровољно приступају тесту физичке способности, те да су упознати да у случају њиховог повређивања Агенција не сноси одговорност.

За кандидате који не приступе тесту физичке способности, сматраће се да су повукли пријаву на Оглас.

Кандидати су на провјеру физичких способности дужни донијети спортску опрему (патике, тренерка) и важећи идентификациони документ. 

Тестирање ће се обавити по сљедећим групама и терминима