ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

На основу члана 4. Одлуке о продаји службених возила и специјализованих службених возила Државне агенције за истраге и заштиту, број 16-11-02-2-7439-3/22 од 26.10.2022. године, а у вези са Инструкцијом о начину и правилима провођења јавне продаје-лицитације за продају моторних возила буџетских корисника институција Босне и Херцеговине, број 08-02-2-9207/16 од 31.10.2016. године и број 08-02-2-4696-1/20 од 7.7.2020. године, Комисија за јавну продају-лицитацију службених возила и специјализованих службених возила Државнe агенције за истраге и заштиту објављује Јавни оглас.

Јавни оглас можете погледати овдје: