ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

На основу члана 4. Одлуке о продаји службених возила и специјализованих службених возила Државне агенције за истраге и заштиту, број 16-11-16-2341-2/19 од 16.4.2019. године, а у вези са Инструкцијом о начину и правилима провођења јавне продаје – лицитације за продају моторних возила буџетских корисника институција Босне и Херцеговине, број 08-02-2-9207/16 од 31.10.2016. године, Комисија за јавну продају – лицитацију службених возила и специјализованих службених возила Државнe агенције за истраге и заштиту објављује Јавни оглас за продају службених и специјализованих службених возила Државне агенције за истраге и заштиту путем јавне продаје-лицитације затвореним писаним понудама.

Јавни огласи у цјелини можете прочитати овдје.