Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

27/04 63/04 35/05 49/09 40/12

Zakon o policijskim službenicima BiH

27/04 63/04 5/06 33/06 58/06 15/08 63/08 35/09 7/12

Zakon o radu u institucijama BiH

26/04 7/05 48/05 60/10 32/13

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

12/02 19/02 8/03 35/03 4/04 17/04 26/04 37/04 48/05 2/06 32/07 43/09 8/10 40/12

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH

5/03 42/03 26/04 42/04 45/06 88/07 35/09 59/09 103/09 87/12 6/13 19/16

Zakon o upravi

32/02 102/09

Zakon o upravnom postupku

29/02 12/04 88/07 93/09 41/13

Zakon o Vijeću ministara

30/03 42/03 81/06 76/07 81/07 94/07 24/08

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

13/24

Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka

03/03 21/03 61/04 55/05

Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH

36/14

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH

28/00 45/06 102/09 62/11 100/13

Zakon o zaštiti ličnih podataka

49/06 76/11 89/11

Zakon o javnim nabavkama

39/14 47/14

Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine

46/16