Obrazovanje

Diplomirani pravnik
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci

Profesionalna karijera

2015 -
Direktor
Državna agencija za istrage i zaštitu
2014 - 2015
Stručni savjetnik u organizacionoj jedinici „Direktor policije“
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
2010 - 2014
Član Policijskog odbora
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
2008 - 2010
Glavni inspektor u Odjelu za planiranje, razvoj i obuku
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
2004 - 2008
Zamjenik načelnika CJS Banja Luka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
2002 - 2004
Komandir Policijske stanice Prnjavor
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
2001 - 2002
Načelnik Odjela kriminalističke policije SJS Prnjavor
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
1998 - 2001
Inspektor kriminalističke policije, SJS Prnjavor
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
1993 - 1998
Pomoćnik komandira u PS Prnjavor
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
1992 - 1993
Službenik za materijalno-finansijske i administrativne poslove u SJS Prnjavor
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske