Odluka o poništenju postupka

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga fiksne...

13.06.2024. 15:06