Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 i poništenju postupka javne nabavke za LOT 4 u...

16.09.2016. 09:09

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga smještaja za potrebe Jedinice za...

15.09.2016. 13:09

Poziv za dostavljanje ponuda

Na osnovu člana 8. st.(1) i (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 6. st.(1) i (2) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama...

05.09.2016. 14:09

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke motornog ulja za službena vozila Državne...

29.08.2016. 09:08