Poziv za dostavljanje ponuda

Na osnovu člana 8. st. (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B...

09.12.2016. 14:12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 i poništenju postupka za LOT-2, u postupku javne nabavke...

29.11.2016. 09:11