Poziv za dostavljanje ponuda

Na osnovu člana 8. st.(1) i (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 6. st.(1) i (2) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama...

05.09.2016. 14:09

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke motornog ulja za službena vozila Državne...

29.08.2016. 09:08

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sistema za suho gašenje požara za potrebe...

24.08.2016. 10:08

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga produženja licence za potrebe Državne...

18.08.2016. 16:08

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke metalnog namještaja za potrebe Državne...

16.08.2016. 14:08