ПОНOВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СИПА-Е

Поновљени јавни оглас за продају специјализованих службених возила Државне агенције за истраге и заштиту, путем јавне продаје - лицитације, затвореним писаним понудама.

12.05.2017. 14:05

Резултати провјере здравствене способности кандидата за чин млађи инспектор

У складу са чл. 6, 19. и 20. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, те...

12.05.2017. 11:05

Обавјештење о терминима провјере здравственог стања кандидата за чин млађи инспектор

На основу укупног збира резултата досадашњих тестирања, а у складу са члановима 6. и 19. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у...

03.05.2017. 16:05