ЈАВНИ ОГЛАС за пријем кадета за чин млађи инспектор

На основу члана 49. став (1) Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 и 07/12), Одлуке о покретању процедуре и утврђивања упражњених радних мјеста за запошљавање млађих инспектора у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-4375-1/18 од 26.06.2018. године, и Рјешења о именовању Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-4375-2/18 од 27.06.2018. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту расписује

 Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин млађи инспектор Државној агенцији за истраге и заштиту који у цјелини можете преузети овдје.

Пријавни образац можете преузети овдје.