POZIV KANDIDATIMA ZA PISMENU PROVJERU ZNANJA ZA ČIN POLICAJAC

Sukladno Odluci o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 2., 3. i 5.) i Poslovniku o radu Povjerenstva (članak 13.), obavještavamo kandidate koji su ispunili opće i posebne uvjete Oglasa i kriterije morfološkog statusa da će se test općeg znanja održati u tri grupe 15.12.2017. godine (petak) u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu, ulica Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo. Test općeg znanja obuhvata sljedeće oblasti: interpretacija, gramatika, pisani test i esej. Kandidati koji pristupe testiranju dužni su ponijeti identifikacijski dokument sa fotografijom (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica) i hemijsku olovku. Kandidat koji ne dokaže identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidate koje ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Tijekom testiranja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije u kojima se izvodi testiranje ili se služiti mobilnim telefonima. Kandidati koji se budu ponašali suprotno navedenom bit će udaljeni sa testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati koji nisu zadovoljili opće i posebne uvjete, kandidati koji se nisu odazvali pozivu za testiranje ili nisu zadovoljili kriterije morfološkog statusa isključuju se iz daljeg procesa odabira.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06 i 76/11) liste kandidata objavljene su putem dodijeljenih šifri.

Listu kandidata raspoređenih po šiframa možete preuzeti ovdje.