U sjedištu SIPA-e održan sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija

U prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas je (27.10.2020. godine), uz poštivanje svih epidemioloških mjera, na strateškom nivou održan 19. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija, kojem su prisustvovali direktor SIPA-e Darko Ćulum, šef Policije Brčko distrikta BiH Goran Pisić, direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, glavni inspektor Federalne uprave policije Mirko Kuprešković, glavni tužilac Tužilaštva BiH Gordana Tadić, glavni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske Mahmut Švraka, v.d. glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH Tihomir Jurko, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH Zekerija Mujkanović i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Amila Rahić i Aleksandra Todorović.

Na sastanku je razgovarano o trenutnoj aktuelnoj situaciji u vezi sa poteškoćama u radu za vrijeme pandemije virusa COVID-19, unapređenju rada i saradnje između tužilaštava i policijskih agencija u procesuiranju predmeta korupcije i organiziranog kriminala i postupanju po predmetima ratnih zločina u skladu sa nedavno usvojenom Revidiranom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina.

Organizaciju i održavanje sastanka podržava Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u okviru projekta „Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” .