U SIPA-i počela trodnevna obuka za policijske službenike iz oblasti ratnih zločina

U službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu danas je (26.1.2016. godine) zvanično počela trodnevna obuka za ukupno 22 policijska službenika Federalne uprave policije, MUP-a Republike Srpske, Policije Brčko distrikta BiH i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Obuku su organizirali SIPA i ICITAP, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, a u okviru obuke bit će obrađene različite teme iz oblasti metodike istraživanja i dokazivanja krivičnih djela ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu.

Učesnicima su se obratili direktor SIPA-e Perica Stanić, direktor ICITAP-a Charles W. Bennett, direktor Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH Ken Palmer i šefica Posebnog odjela za ratne zločine i zamjenica glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić. Direktor SIPA-e istakao je značaj obuke i rekao da je cilj razmjena pozitivnih iskustava i unapređenje saradnje svih agencija za provođenje zakona u BiH, kao i drugih domaćih i međunarodnih aktera, koji na bilo koji način mogu doprinijeti istraživanju i procesuiranju ovih zločina, kao i traženju nestalih i pružanju odgovarajuće podrške žrtvama.      

Predstavnici ICITAP-a, Misije OSCE-a u BiH i Tužilaštva BiH zahvalili su se direktoru SIPA-e za organizaciju obuke, kao i drugim lokalnim i međunarodnim partnerima na podršci obuci i doprinosu u istraživanju krivičnih djela ratnih zločina i traženju nestalih. Direktor ICITAP-a istakao je značaj zajedničkog rada na ovim predmetima i rekao da samo nepristrasne i profesionalne istrage ratnih zločina vode pravdi, a pravda miru, koji vodi napretku i prosperitetu za sve građane BiH. On je pohvalio napore SIPA-e u ovoj oblasti. Ken Palmer je naglasio da je ova obuka odličan primjer uloge SIPA-e kao ključnog državnog aktera u unapređenju stručnosti i kvaliteta u krivičnim istragama, te da je Misija OSCE-a u BiH izuzetno zadovoljna saradnjom sa SIPA-om. Zamjenica glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić, također je istakla značaj obuke koja će unaprijediti znanje policijskih službenika u oblasti istraživanja i dokazivanja krivičnih djela ratnih zločina i doprinijeti razmjeni iskustava. Predstavnici Tužilaštva BiH održat će i predavanja koja se odnose na domaći i međunarodni pravni okvir u ovoj oblasti.