SIPA PROVELA OPERATIVNE AKTIVNOSTI NA AMERIČKOM UNIVERZITETU

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su (21.10.2021. godine) realizirali aktivnosti po naredbama Općinskog suda u Sarajevu i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, prilikom čega su privremeno oduzeli dokumentaciju od Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli.

Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su direktor Američkog univerziteta i druge osobe počinili krivično djelo iz člana 294. stav (2) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine „Prevara“ te krivično djelo iz člana 374. „Posebni slučajevi krivotvorenja isprava“, 273. „Porezna utaja“ i člana 272. „Pranje novca“, takođe propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

O realizaciji navedenih naredbi bit će sačinjeni izvještaji, koji će zajedno sa privremeno oduzetom dokumentacijom biti dostavljeni Općinskom sudu u Sarajevu i Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na dalje postupanje i nadležnost.