SIPA prijavila 16 pravnih i šest fizičkih osoba zbog pranja novca u iznosu od 11.156.950,76 KM.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (u daljem tekstu: Zakon) kontinuirano preduzima aktivnosti na prikupljanju obavještajnih podataka i informacija od obveznika među kojima su najznačajnije komercijalne banke.

Navedenim aktivnostima prikupljeni su podaci i informacije u vezi sa različitim aktuelnim pojavnim oblicima izvršenja krivičnih djela koja za posljedicu imaju sticanje protivpravne imovinske koristi, među kojima  su i podaci o krivičnim djelima počinjenim tokom nabavke i distribucije medicinskih sredstava i opreme u vezi sa pandemijom COVID-19.

S tim u vezi, a osnovu prikupljenih podataka i informacija, od početka 2020. godine nadležnim tužilaštvima u BiH podneseno je sedam izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima kojim je dokumentirano postojanje osnova sumnje da je 16 fizičkih i šest pravnih osoba počinilo krivična djela kojim su stekli imovinsku korist u ukupnom iznosu od 6.808.131,54 KM i na taj način pričinili materijalnu štetu u ukupnom iznosu od 5.704.645,13 KM te izvršili pranje novca u ukupnom iznosu od 11.156.950,76 KM.

Pored navedenog, SIPA nadležnim organima u BiH kontinuirano dostavlja prikupljene obavještajne podatke i informacije koje mogu biti od značaja za preduzimanje aktivnosti iz njihovog domena rada. U skladu s tim,  SIPA je policijskim agencijama i poreskim organima u BiH od početka 2020. godine u 152 navrata dostavila obavještajne podatke i informacije.

Nadležni poreski organi od početka 2020. godine dostavili su povratne informacije kojim je SIPA obaviještena da su, postupajući po dostavljenim obavještajnim podacima i informacijama, kod poreskih obveznika  utvrdili dodatne poreske obaveze u ukupnom iznosu od 1.365.746,94 KM, odnosno da su nadležnim tužilaštvima podnijeli šest izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima te tri prekršajna naloga. 

Na osnovu obavještajnih podataka i informacija koje je SIPA dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, podnijet je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu protiv jedne osobe. 

Imajući u vidu značaj ostvarene saradnje koja je jedan od prioriteta u radu SIPA-e, zahvaljujemo se policijskim agencijama i poreskim organima u BiH.