SIPA podnijela izvještaj protiv osam fizičkih osoba i četiri pravne osobe

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su (20.7.2020. godine) Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima protiv osam fizičkih osoba i četiri pravne osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 249. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“, u vezi sa krivičnim djelima iz čl. 210. „Poreska utaja ili prevara“, 209. „Pranje novca“, 33. „Pomaganje“ i 124. „Osnovi odgovornosti pravne osobe“ istog zakona, člana 383. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“, člana 389. „Krivotvorenje službene isprave“, člana 264. „Neovlaštena upotreba tuđe firme“ propisanih, takođe, Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine te člana 239. „Prevara“ i člana 127. „Osnovi odgovornosti pravne osobe“ propisanih Krivičnim zakonom Republike Srpske.

Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su prijavljenе pravne osobe, koje su bile pod vlasničko-upravljačkom kontrolom prijavljenih fizičkih osoba, sačinile poslovnu dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, čime je izbjegnuto prijavljivanje i plaćanje poreskih obaveza u ukupnom iznosu od 94.423,08 KM. Na taj način omogućeno je sticanje koristi za prijavljene fizičke osobe u ukupnom iznosu od 668.754,70 KM.