SIPA-i donirana specijalna oprema u vrijednosti od 20.980 eura

U okviru projekta „EU podrška za SEESAC Projekat razoružanja i kontrole naoružanja u Jugoistočnoj Evropi (EUSAC)“, kao dio treće komponente projekta „Poboljšani kapaciteti za označavanje i praćenje malog i lakog naoružanja (SALW)“, Evropska unija donirala je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) specijalnu opremu vrijednu 20.980 eura. Opremu su uručili rezidentna koordinatorica UN i rezidentna predstavnica UNDP-a Sezin Sinanoglu i šef Odsjeka za vladavinu prava Delegacije Evropske unije u BiH Richard Wood sa saradnicima, koji su danas posjetili SIPA-u.

„Zahvaljujem se na ovoj vrijednoj i za SIPA-u značajnoj opremi. Ova oprema ojačaće tehničke kapacitete SIPA-e i doprinijeti poboljšanju istraga krivičnih djela ilegalne trgovine oružjem i vojnom opremom“, rekao je direktor SIPA-e  Perica Stanić. On je naglasio da će tehnički osnažena SIPA doprinijeti učinkovitijoj borbi protiv terorizma i stvaranju sigurnijeg okruženja kako za građane BiH tako i za građane zemalja regiona i članica Evropske unije.

Šef Odsjeka za vladavinu prava Delegacije Evropske unije u BiH Richard Wood rekao je da je Evropska unija prepoznala kao strateški prioritet kojim se trebaju baviti svi akteri EU borbu protiv širenja, krijumčarenja i nezakonite trgovine vatrenim oružjem. On je, također, rekao da će nova oprema poboljšati učinkovitost organa za provođenje zakona u BiH i značajno doprinijeti zaustavljanju proliferacije vatrenog oružja.

Rezidentna predstavnica UNDP-a Sezin Sinanoglu rekla je da će UNDP i EU i ubuduće biti posvećeni jačanju tehničkih kapaciteta organa za provođenje zakona u BiH i širem regionu, te da će ova donacija rezultirati jačanjem saradnje i poboljšanju stručnosti u regionu, s ciljem borbe protiv trgovine i ilegalnog posjedovanja vatrenog naoružanja, i u isto vrijeme smanjiti prijetnju miru i održivom razvoju.

Na sastanku je razgovarano o svim aspektima rada SIPA-e i njenoj ulozi u sigurnosnom sistemu BiH, te naporima koje ulaže u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala.