Sastanak direktora policijskih agencija u BiH

 

SASTANAK DIREKTORA POLICIJSKIH AGENCIJA U BIH, PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA SIGURNOSTI BiH I GLAVNOG TUŽIOCA TUŽILAŠTVA BiH ODRŽAN JE NA MRAKOVICI

Učesnici sastanka razgovarali su o pripremama policijskih agencija za osiguranje predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Zaključeno je da su policijske agencije u BiH već provele određene aktivnosti na pripremi policijskih štabova koji će raditi na osiguranju izbornog procesa, te da će se u narednom periodu i dalje vršiti koordinacija i pripreme za što efikasnije osiguranje izbora u BiH 03.10.2010. godine.

Jedna od tema sastanka odnosila se i na poboljšanje operativnih aktivnosti policijskih agencija u BiH, kao i poboljšanje koordinacije u borbi protiv terorizma i kriminogenih aktivnosti koje se mogu dovesti u vezu sa terorističkim aktivnostima. Zaključeno je da je u okviru navedenih aktivnosti potrebno da svaka policijska agencija ima svoj prijedlog sa djelokrugom rada i konkretnim mjerama u borbi protiv terorizma, kao i da je potrebno aktuelizirati i intenzivirati rad Udarne grupe za borbu protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, kao i formiranje operativne grupe koju će formirati Tužilaštvo BiH.

Direktori policijskih agencija razgovarali su i o aktivnostima radnih grupa u Bosni i Hercegovini, koje su usmjerene na implementiranje sporazuma o razmjeni elektronskih baza podataka, problematiku krađe motornih vozila, te borbe protiv organiziranog kriminala.

Učesnici sastanka također su razgovarali i o mogućnosti potpisivanja memoranduma ili sporazuma koji će regulirati saradnju policijskih agencija u okviru projekta ILECUS, koji se odnosi na uspostavljanje institucionalne saradnje u razmjeni podataka i koordinaciju zajedničkih prekograničnih istraga, policijskih struktura naše zemlje sa policijskim strukturama zemalja regiona, koji je omogućen Memorandumom o saradnji, u skladu sa Konvencijom o policijskoj saradnji zemalja Jugoistočne Evrope.

Jedna od tema sastanka odnosila se i na problematiku standardiziranja postupanja u vezi sa kretanjem vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva.

Sastanak na Mrakovici održan je u organizaciji direktora policije MUP-a Republike Srpske.

Sastanci direktora policijskih agencija u BiH, predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH i glavnog tužioca Tužilaštva BiH, održavaju se koordinirano svaka dva mjeseca, a na sastancima se razgovara o praktičnim pitanjima iz oblasti međupolicijske saradnje u Bosni i Hercegovini.

Sastanci se održavaju uz podršku ICITAP projekta Ambasade SAD u BiH, a na sastancima učestvuju i predstavnici Policijske misije Evropske unije (EUPM) u BiH.