SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Povodom sve češćih i organiziranih aktivnosti pojedinaca, udruženja i pojedinih medija usmjerenih protiv Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA), a nakon lišavanja slobode četiri osobe na području Vlasenice i Han Pijeska 20.12.2017. godine, s ciljem tačnog informiranja javnosti, dajemo sljedeće

     SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Kada su u pitanju konkretne istražne aktivnosti i lišenja slobode predmetne četiri osobe (tri osobe po naredbi i jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira prilikom realizacije akcije) na području Vlasenice i Han Pijeska, iste su provedene u skladu sa zakonom i po naredbama Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Suda BiH. U vezi sa realizacijom ove operativne akcije, policijski službenici SIPA-e postupili su potpuno zakonito i pravilno, te su prije realizacije akcije pripremili operativni plan i procjenu, na osnovu kojih je nadležna organizaciona jedinica predložila upotrebu Jedinice za specijalnu podršku samo prema jednoj osobi i lokaciji, budući da su prikupljene informacije ukazivale na mogući otpor i ugrožavanje sigurnosti policijskih službenika, jer su aktivnosti pojedinih osoba (prijeteće i druge poruke na društvenim mrežama i druge aktivnosti) davale dovoljno osnova da se predmetna operativna akcija provede na način kako je to i učinjeno. Opravdanost navedenog potvrđuje i činjenica da je jedna osoba prilikom realizacije operativne akcije (narušavanje javnog reda i mira ometajući ovlaštenu službenu osobu prilikom vršenja službene radnje) morala biti lišena slobode upotrebom sredstava prinude, a što potvrđuje i prekršajni nalog koji joj je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojem je navedena osoba prihvatila odgovornost za opisani prekršaj.

Osim navedenog, naglašavamo da je dva dana prije realizacije akcije (18.12.2017. godine) SIPA obavijestila Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je bilo upoznato sa planiranim aktivnostima i koje je pružilo pomoć u realizaciji akcije, te se ovom prilikom zahvaljujemo rukovodstvu i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na pruženoj pomoći tokom realizacije akcije.

Kada su u pitanju navodi o prekomjernoj upotrebi sredstava prinude, informiramo javnost da je Odjel za unutrašnju kontrolu, nakon provedenog postupka, utvrdio da su upotrijebljena sredstva prinude prema dvije osobe (sredstva za vezivanje prema jednoj osobi i fizička sila, uključujući i sredstva za vezivanje prema drugoj osobi), bila opravdana i srazmjerna, te potpuno zakonita i pravilna u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima BiH i Pravilnikom u upotrebi sile.

Ranije smo objavili demanti u kojem smo argumentirano osporili određene medijske objave o navodnim sastancima i drugim aktivnostima rukovodstva SIPA-e i Ministarstva sigurnosti BiH, a koje se odnose na predmetnu operativnu akciju.

Naglašavamo da SIPA djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili udruženja, bilo kojeg konstitutivnog ili drugog naroda i pojedinaca u BiH. SIPA svakodnevno provodi mjere i radnje iz zakonske nadležnosti na području cijele BiH, te ovakve aktivnosti određenih pojedinca, udruženja i pojedinih medija mogu negativno uticati na obavljanje poslova i na ugrožavanje sigurnosti rukovodstva i službenika SIPA-e.

S obzirom na navedeno, SIPA će preduzeti sve potrebne mjere i radnje, u skladu sa zakonom, a u vezi sa ovakvim aktivnostima, koje, osim ugrožavanja sigurnosti policijskih službenika, mogu predstavljati govor mržnje i ometanje ovlaštenih službenih osoba u obavljanju zakonitih radnji, te pritisak na rad pravosuđa. O navedenim aktivnostima SIPA je obavijestila Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i dr.

Pozivamo nadležne institucije i javnost da pruže podršku SIPA-i u obavljanju svojih zakonom propisanih nadležnosti, koje imaju cilj stvaranje sigurnijeg okruženja za sve građane BiH, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku ili bilo koju drugu pripadnost i opredjeljenje.