Rezultati usmenog testa – intervjua sa testiranja obavljenog 12.7.2021.godine

U skladu sa čl. 12. i 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članom 16. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, objavljujemo listu kandidata koji su pristupili testiranju i obavještavamo o rezultatima usmenog testa – intervjua sa testiranja obavljenog 12.7.2021.godine u Istočnom Sarajevu.

NAPOMENA: Na osnovu člana 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti na usmenom testu – intervjuu je 15, odnosno uspjeh za prolaz postiže kandidat koji ostvari devet bodova i više. Kandidati koji su na usmenom testu – intervjuu ostvarili manje od devet bodova isključuju se iz daljnjeg procesa odabira.

Kandidati koji nisu pristupili usmenom testu – intervjuu isključuju se iz daljeg procesa odabira.

Rezultate usmenog testa – intervjua sa testiranja obavljenog 12.7.2021.godine u Istočnom Sarajevu možete pogledati ovdje.