Rezultati testa poznavanja stranog jezika kandidata za čin policajac

Na osnovu člana 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i člana 15. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu objavljuje

SPISAK SA REZULTATIMA TESTIRANJA POZNAVANJA STRANOG JEZIKA ZA ČIN POLICAJAC