Rezultati testa pismene provjere znanja kandidata za čin policajac

Na osnovu čl. 5. i 19. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i člana 13. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, objavljuje listu kandidata koji su pristupili testu općeg znanja.

Konačnu listu možete preuzeti ovdje.