Javni oglas broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine.

REZULTATI TESTA OPĆEG ZNANJA KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC

U skladu sa članom 6. stav (1) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, test opšteg znanja ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1)      do 23 boda ................... ocjena 1;

2)      od 24 do 30 bodova...... ocjena 2;

3)      od 31 do 34 bodova ..... ocjena 3;

4)      od 35 do 37 bodova ..... ocjena 4;

5)      od 38 do 40 bodova ..... ocjena 5.

 

Na osnovu člana 6. stav (2) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na testu opšteg znanja ostvari manje od 24 boda, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

 

Rezultate testa općeg znanja možete pogledati ovdje.

 

Kandidati koji su zadovoljili uslove na testu opšteg znanja bit će obaviješteni putem web stranice Agencije o vremenu i mjestu testiranja fizičke sposobnosti.