REZULTATI PROVJERE ZDRAVSTVENOG STANJA KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC

U skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke - kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 3, 10. i 23.) i Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke - kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 6. i 19.), objavljujemo rezultate provjere zdravstvenog stanja koja je izvršena 12.07.2017. godine.

Tabelu sa rezultatima možete pronaći ovdje.