Javni oglas broj 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine.

Rezultati provjere morfološkog statusa kandidata za čin mlađi inspeкtor

Rezultati provjere morfološkog statusa kandidata po Javnom oglasu, broj 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine.

Spisak kandidata koji ne ispunjavaju uslove morfološkog kriterija ili se nisu pojavili na provjeri morfološkog statusa možete pročitati ovdje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove morfološkog kriterija možete pogledati ovdje.