Javni oglas broj: 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine

REZULTATI PROVJERE FIZIČKE SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

Na osnovu člana 8. stav (1) tačka b) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, test fizičke sposobnosti kandidata ocjenjuje se od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1)         do 29 bodova....................ocjena 1;

2)         od 30 do 32 bodova..........ocjena 2;

3)         od 33 do 35 bodova..........ocjena 3;

4)         od 36 do 38 bodova..........ocjena 4;

5)         od 39 do 40 bodova..........ocjena 5.

Na osnovu člana 8. stav (2) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na testu fizičke sposobnosti ostvari manje od 30 bodova, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Na osnovu člana 7. stav (7) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kandidat nije zadovoljio test fizičkih sposobnosti ukoliko su dva testa vrednovana sa nula bodova, bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova na testovima fizičke sposobnosti, i isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Također, kandidati koji nisu pristupili testiranju fizičke sposobnosti isključuju se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Rezultate provjere fizičke sposobnosti kandidata možete pogledati ovdje.