Rezultati provjere fizičke sposobnosti kandidata za čin mlađi inspektor

Na osnovu člana 8. stav (1) tačka b) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, test fizičke sposobnosti kandidata ocjenjuje se od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1)      do 29 bodova....................ocjena 1;

2)      od 30 do 32 bodova..........ocjena 2;

3)      od 33 do 35 bodova..........ocjena 3;

4)      od 36 do 38 bodova..........ocjena 4;

5)      od 39 do 40 bodova..........ocjena 5.

 

Na osnovu člana 8. stav (2) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na testu fizičke sposobnosti ostvari manje od 30 bodova, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Na osnovu člana 7. stav (7) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kandidat nije zadovoljio test fizičkih sposobnosti ukoliko su dva testa vrednovana sa nula bodova, bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova na testovima fizičke sposobnosti, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Tabelu sa konačnim rezultatima možete preuzeti ovdje.