Najavljen dolazak oficira za vezu Policije Švedske u Bosnu i Hercegovinu

Prva sekretarka Ambasade Švedske u BiH i predstavnik Policije Švedske posjetili SIPA-u

Prva sekretarka Ambasade Švedske u BiH Anna-Karin Hermansson i predstavnik Policije Švedske Christer Brännerud posjetili su danas (5.10.2017. godine) Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) i sastali se sa direktorom SIPA-e Pericom Stanićem.

Sekretarka Hermansson informisala je direktora SIPA-e da je Švedska donijela odluku o imenovanju oficira za vezu Policije Švedske za BiH, koji bi trebao započeti misiju pri Ambasadi Švedske u BiH početkom 2018. godine. Imenovanje oficira za vezu doprinijet će efikasnijoj razmjeni informacija, te će biti dodatno unaprijeđena saradnja između nadležnih organa Švedske i BiH u oblasti sprečavanja i borbe protiv najsloženijih vidova kriminala. Direktor SIPA-e pozdravio je ovu odluku i istakao da će SIPA, kao i do sada, biti na raspolaganju za svaki oblik saradnje.    

Na sastanku je razgovarano o svim aspektima rada SIPA-e, aktuelnim sigurnosnim izazovima u BiH i svijetu, s posebnim akcentom na borbu protiv terorizma kao globalne prijetnje i svih vidova organiziranog kriminala. Dogovoreni su konkretni modaliteti i pravci buduće saradnje.

Istaknuto je da je dosadašnja saradnja bila izuzetno uspješna, ali da će u narednom periodu biti dodatno unaprijeđena.