Provjera zdravstvene sposobnosti kandidata za čin mlađi inspektor

Na osnovu ukupnog zbira rezultata dosadašnjih testiranja, a u skladu sa čl. 6. i 19. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 3. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se provjera zdravstvene sposobnosti obaviti 27.2.2018. godine u 07,00 sati u Domu zdravlja Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje 1, Istočno Novo Sarajevo.

NAPOMENA: Prije početka ljekarskog pregleda kandidati treba da se jave u sobu općih, pravnih i kadrovskih poslova (prvi sprat) Doma zdravlja i da ponesu identifikacioni dokument. Provjera zdravstvene sposobnosti podrazumijeva ljekarski pregled i psihološki pregled, uključujući test i intervju, a vrši je ovlaštena zdravstvena ustanova odabrana od strane direktora Agencije.

Spisak kandidata za provjeru zdravstvene sposobnosti možete preuzeti ovdje.