Pregled realizovanih ugovora/okvirnih sporazuma sa 31.05.2016. godine

Na osnovu člana 75. st. (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama objavljujemo Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Državne agencije za istrage i zaštitu u periodu od 01.01. do 31.05.2016. godine.

Obrazac praćenja realizacije možete pogledati ovdje