„Podrška borbi protiv pranja novca“

Predstavnici SIPA-e na konferenciji koja se organizuje u okviru IPA 2013 Twinning projekta

Danas se (16.4.2019. godine) u Sarajevu održava konferencija pod nazivom „Podizanje svijesti o prevenciji i borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma“. Konferencija je organizirana u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, u okviru IPA 2013 Twinning projekta „Podrška borbi protiv pranja novca“, koji finansira Evropska unija.

Ova konferencija se prvi put organizira u Bosni i Hercegovini i predstavlja dobru priliku za podizanje svijesti o potrebi intenziviranja aktivnosti na sprečavanju, otkrivanju, istraživanju i krivičnom gonjenju počinilaca krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Konferenciji pored predstavnika Državne agencije za istrage i zaštitu prisustvuju eksperti iz Austrije, Slovenije, predstavnici Ureda EU u Sarajevu, predstavnici IPA 2013 Twinning projekta, te predstavnici tužilaštava, policijskih agencija, nadzornih organa i obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Tokom konferencije će biti predstavljeni dosadašnji rezultati Twinning projekta, kao i rezultati Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH. Takođe će biti utvrđeni nedostaci u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnost identificirani u Akcionom planu, kao i koraci preduzeti u procesu usklađivanja kada je u pitanju Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.