POZIV KANDIDATIMA ZA USMENO TESTIRANJE – INTERVJU ZA ČIN POLICAJAC

U skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 3. i 12.) i Poslovnikom o radu Komisije (član 16.), obavještavamo kandidate koji su položili test poznavanja stranog jezika i zadovoljili eliminacioni prag da treba da pristupe usmenom testiranju – intervjuu.

Usmeni test – intervju provodi se tako što svaki član Komisije učestvuje u usmenom testu –intervjuu i ocjenjuje kandidata iz sljedećih oblasti:

-          stečeno obrazovanje;

-          stil izražavanja;

-          konverzacija;

-          afinitet za timski rad;

-          međunacionalna, religijska, kulturna i etička saradnja;

-          dostignuća u nauci, umjetnosti i sportu.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može osvojiti na testiranju je 15. Prolazan uspjeh postiže kandidat koji osvoji devet bodova i više.

Kandidati su dužni da poštuju pravila kućnog reda institucije u kojoj se vrši testiranje i obavezno da ponesu važeći identifikacioni dokument.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06 i 76/11) liste kandidata su objavljene putem dodijeljenih šifri.

Usmeno testiranje – intervju bit će obavljeno 13, 14. i 15.03.2018. godine u bazi Jedinice za specijalnu podršku, ulica Vojvode Radomira Putnika 106, Istočno Sarajevo.

Lista kandidata po šiframa za usmeno testiranje – intervju 13.03.2018. godine (utorak) u 09,30 sati

(kandidati u 09,30 sati treba da budu spremni za početak testiranja u bazi Jedinice za specijalnu podršku)