Javni oglas broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine

Poziv kandidatima za testiranje fizičke sposobnosti za čin policajac

Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, u skladu sa članom 7. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članom 14. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještava kandidate da će se testiranje fizičke sposobnosti obaviti 27. i 28.02.2020. godine, od 10,00 do 16,00 sati u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ Halilovići, općina Novi Grad, Sarajevo.

Tabelu sa rasporedom kandidata po grupama možete pogledati ovdje.