Javni oglas broj: 16-11-34-2-850/19 od 13.02.2019. godine.

Poziv kandidatima za testiranje fizičke sposobnosti za čin mlađi inspektor

U skladu sa članom 7. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članom 14. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se testiranje fizičke sposobnosti obaviti 27.05.2019. godine od 10,00 do 16,00 sati u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ Halilovići, općina Novi Grad, Sarajevo.

NAPOMENA: Kandidati su obavezni prije pristupanja testu fizičke sposobnosti potpisati Izjavu da dobrovoljno pristupaju testu fizičke sposobnosti, te da su upoznati da u slučaju njihovog povređivanja Agencija ne snosi odgovornost.

Za kandidate koji ne pristupe testu fizičke sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Kandidati su na provjeru fizičkih sposobnosti dužni donijeti sportsku opremu (patike, trenerka) i važeći identifikacioni dokument.

Tabelu sa rasporedom kandidata po grupama možete pogledati ovdje.