Potpisan poseban Memorandum o saradnji SIPA-e i UIO

U Banjaluci je danas (12.4.2018.) potpisan poseban Memorandum o saradnji između Državne agnecije za istrage i zaštitu (SIPA) i Uprave za indirekto oporezivanje BiH (UIO). Memorandum su potpisali direktor SIPA-e Perica Stanić i direktor UIO Miro Džakula.

Memorandum o saradnji omogućava bržu i kvalitetniju razmjenu podataka neophodnih za provođenje aktivnosti u svim slučajevima gdje postoji sumnja da je izvršena utaja indirektnih poreza, kao i u drugim slučajevima iz nadležnosti SIPA-e i UIO.

Memorandumom je uspostavljeno posebno koordinaciono tijelo, sastavljeno od službenika SIPA-e i UIO, koje je zaduženo za pripremu sadržaja, forme i oblika neophodnih informacija za razmjenu.