Uspješna saradnja SIPA-e i FKKSS

Policijski službenik SIPA-e prezentirao rad SIPA-e studentima FKKSS

U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS), policijski službenik SIPA-e održao je danas (6.5.2016. godine) u ovoj visokoškolskoj ustanovi dva časa nastave u okviru nastavnog predmeta „Kriminalistika 2 – Policija i društvo“.

Studentima prve godine FKKSS prezentirane su nadležnosti i uloga SIPA-e u sigurnosnom sistemu BiH, organizaciona struktura i principi rada, kao i konkretni primjeri iz prakse i tok istražnih aktivnosti.

Studenti su izrazili zadovoljstvo zbog održanog predavanja, koje im je omogućilo da stvore jasniju sliku o radu SIPA-e, što je od posebnog značaja imajući u vidu da je želja velikog broja studenata ovog fakulteta da nakon završetka studija započne radni odnos u SIPA-i.

SIPA će i ubuduće sarađivati sa navedenom institucijom, ali i ostalim obrazovnim institucijama u BiH, jer smatra veoma značajnim da na ovaj način učestvuje u edukaciji budućih kadrova sigurnosnih struktura u BiH.